algemene voorwaarden

Er Op Uit in Twente (Kamer van Koophandel: KvK nummer), hierna benoemt als Er op Uit , verleent u hierbij toegang tot de website www.eropuittwente.nl en nodigt u uit de hier aangeboden afbeeldingen, video’s en teksten af te nemen.

Er op Uit behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Er op Uit spant zich in om de inhoud van de Website www.eropuittwente.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website www.eropuittwente.nl aangeboden afbeeldingen, video’s en teksten  worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Er op Uit

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website www.eropuittwente.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Er op Uit nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Er op Uit

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Er op Uit, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.